Nhịp cầu doanh nghiệp

Ocean Group chuyển từ có lãi trăm tỷ sang lỗ 280 tỷ sau kiểm toán

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - Mã: OGC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam vào ngày 14/6 sau thời gian dài trì hoãn để rà soát lại báo cáo theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của OGC gần như không đổi, đạt 409 tỷ đồng, tuy nhiên công ty lại chuyển từ lãi thành lỗ đậm.

Lợi nhuận sau thuế ở báo cáo kiểm toán âm 280 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập có cãi 105 tỷ và cùng kỳ năm 2020 lãi 205 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm gần 76 tỷ.

Nguyên nhân gây ra sự chênh lệch lớn giữa báo cáo kiểm toán và tự lập là do giá vốn hàng bán tăng khoảng 102 tỷ đồng vì công ty con do OGC nắm 55,6% là CTCP One Capital Hospitality (Mã: OCH), trích lập dự phòng tổn thất hàng tồn kho đối với dự án Sài Gòn Airport.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 286 tỷ lên gần 300 tỷ do OCH và các công ty con của OCH thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo khả năng thu hồi và kết quả việc bán một số khoản nợ khó đòi trong năm 2022.

Trước đó, OCH cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán với doanh thu không đổi so với tự lập song lại lỗ sau thuế 468 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với số lỗ trước kiểm toán là 77 tỷ.

Việc thua lỗ sau kiểm toán khiến Ocean Group nâng tổng lỗ luỹ kế hết năm 2021 lên 2.726 tỷ đồng và phía kiểm toán cũng cho rằng yếu tố này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Ocean Group cho biết trong thời gian qua, công ty mẹ và các đơn vị thành viên đang thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phần, cổ phiếu, các dự án bất động sản và công ty cũng đang tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ phải thu. Vì vậy, OGC cho rằng báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

Ngoài ra, kiểm toán cũng cho biết không thể thu thập được bằng chứng đầy đủ, thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi, khả năng tiếp tục thực hiện và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như điều chỉnh nợ gốc (nếu có) của các khoản mục: Trả trước người bán ngắn hạn (290 tỷ), Phải thu ngắn hạn khác (gần 1.200 tỷ), Trả trước cho người bán dài hạn (179 tỷ) và Tài sản thiếu chờ xử lý (4 tỷ).

Sau khi công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 cùng văn bản giải trình, phía Ocean Group đề nghị HOSE đưa cổ phiếu OGC ra khỏi diện hạn chế giao dịch trong thời gian sớm nhất. Trước đó, ngày 2/6, HOSE đã ra quyết định đưa cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán quá 45 ngày so với hạn quy định.

QUỐC MINH

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục