Nhịp cầu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn có hàng tồn kho 100 tỷ

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn, mã chứng khoán GMC, đã công bố thông tin về đại hội cổ đông bất thường 2023.

Tại đại hội cổ đông, rất nhiều vấn đề được cổ đông quan tâm và đã được chủ toạ giải đáp.

Theo đó, ngành dệt may chưa có biến động lớn, tồn kho còn nhiều ở nước ngoài, nhu cầu thị trường Mỹ, Châu Âu chưa có sự tăng trưởng lớn, đơn hàng mới còn ít, hàng hoá giá trị thấp, thị trường chưa thực sự khởi sắc trước tình hình kinh té, chính trị thế giới.

Sắp tới thế nào phải đợi 3 quý nữa trong khi lãi suất của thị trường lớn đang tăng. Công ty chưa tuyển lại lao động cho ngành truyền thống và đang siết chặt chi phí như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề cập, tối ưu hóa nguồn lực hiện có, giải quyết những tồn đọng, đa dạng hóa ngành nghề để tránh rủi ro cho Công ty, tiến hành khai thác tài sản hiện có để vượt qua giai đoạn khó khăn

Đầu tư mới trong năm 2023: Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần Phú Mỹ cho Dự án nhà ở khoảng 1,5ha, thời điểm thích hợp sẽ bán hàng. Dự án này sẽ mang lại giá trị tiềm năng trong tương lai cho Công ty.

Hiện tại Công ty có 35 nhân sự, chi phí nhân sự là 651 triệu đồng/tháng, chi phí hàng tháng (bao gồm chi phí cố định như khấu hao Tài sản cố định là 2 tỷ đồng/tháng, thuê đất các mặt bằng 513 triệu đồng/tháng) của cả Công ty là 3,7 tỷ đồng.

Ban điều hành đã thỏa thuận với người lao động để giảm tiền lương ngay từ những tháng đầu năm và sẽ tiếp tục giảm những chi phí hợp lý. Chi phí cố định không giảm được, phải thực hiện bằng cách tối ưu hóa sử dụng các mặt bằng để có doanh thu bù chi phí.

Chính vì vậy mà Đại hội cổ đông lần này bổ sung các ngành nghề của Công ty cho hoạt động kinh doanh sắp tới.

Hoạt động của Công ty đang tập trung vào bảo vệ tài sản, PCCC, xử lý thanh lý nguyên phụ liệu tồn kho lâu năm, kế hoạch khai thác các mặt bằng hiện có chưa sử dụng, xử lý các vấn đề đầu tư, tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển nhượng bán tài sản không sử dụng.

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục rà soát nhân sự, tùy theo tình hình để tiếp tục điều chỉnh lương cho sát thực tế Công ty, mục tiêu Đại hội đồng đông giao trong năm 2024.

Hàng tồn kho liên quan đến hàng gia công cho Gilimex: Trị giá 100 tỷ đồng, Gilimex đang tiếp tục làm việc với đối tác của họ trong Quý 4/2023 để giải quyết các khúc mắc nên Garmex SaiGon cũng tiếp tục thúc đẩy Gilimex giải phóng hàng tồn kho cho Garmex SaiGon trong Quý 4/2023.

Nguyên phụ liệu tồn kho: 24 tỷ đồng, để thanh lý thì cần phải rà soát số liệu, tập kết hàng hóa, làm các thủ tục, mở tờ khai Hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng, đóng thuế nhập khẩu, thuế VAT. Trước mắt trong tháng 10/2023, sẽ tiêu hủy các phụ liệu có logo thương hiệu của khách hàng. Trong năm 2023-2024, tiếp tục hoàn thành thủ tục Hải quan chuyển đổi mục đích của các lỗ hàng còn lại, sau đó thanh lý bằng hình thức chào giá cạnh tranh. Máy móc thiết bị: Nguyên giá khoảng 230 tỷ, giá trị còn lại khoảng 30 tỷ đồng, đã thẩm thẩm định giá xong và sẽ tiến hành đấu giá.

Công cụ dụng cụ, vật rẻ mau hỏng, máy móc thiết bị không có giá trị : Khó chào thầu, sẽ thanh lý bằng hình thức chào giá cân ký (đã thanh lý đợt 1 trong tháng 09/2023).

Nhà máy Tân Mỹ và Quảng Nam: Công ty tiếp tục định giá nhà xưởng. Tất cả những việc trên, Ban Giám đốc đang tiến hành và hy vọng đến đến Quý 4/2023 sẽ có kết quả.

NHƯ NGUYỆT

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục