Nhịp cầu doanh nghiệp

Lợi nhuận đáng mơ ước của Vingroup

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán mới công bố, nhiều khoản mục của VinGroup có sự biến động trong đó đặc biệt khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VinGroup tăng 821 tỷ đồng sau kiểm toán.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 lãi 367 tỷ đồng trong khi đó, trong báo cáo quý 4 đã công bố trước đó khoản mục này lỗ 453,7 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của VIC chuyển từ 3.897 tỷ đồng lên thành 4.718 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 159.147 tỷ đồng lên 159.572 tỷ đồng.

Doanh thu tập đoàn sau kiểm toán cũng tăng 382 tỷ đồng từ 125.306 tỷ đồng lên 125.688 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng thêm 385 tỷ đồng lên 34.065 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng thêm 252 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, sau kiểm toán chi phí tài chính tăng thêm 66 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng giảm 142 tỷ đồng và chi phí quản lý giảm 143 tỷ đồng. Khoản lỗ khác tăng thêm 1.055 tỷ đồng.

Trong mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, khoản lợi nhuận từ thay đổi một phần lợi ích trong các công ty con hiện hữu không mất quyền kiểm soát của VIC tăng thêm hơn 564 tỷ đồng sau kiểm toán lên 18.356 tỷ đồng. Đây là tổng các khoản lợi nhuận thu được từ các giao dịch bao gồm sáp nhập CTCP Vinpearl và CTCP Đầu tư Phát triển Kinh doanh Ngọc Việt, chuyển nhượng 100% tỷ lệ sở hữu Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời đại giữa các công ty trong cùng tập đoàn, tái phát hành 60 triệu cổ phiếu quỹ của Vinhomes, bán 3% cổ phần Vinhomes, góp vốn vào CTCP Nghiên cứu và Sản xuất VinsMart và nhận chuyển nhượng 1,9% cổ phần Vinpearl từ các đối tác.

Trong các mảng hoạt động kinh doanh, mảng sản xuất và các dịch vụ liên quan của tập đoàn lỗ 23.021 tỷ đồng trong năm 2021. Đặc biệt, khoản khấu hao từ hoạt động sản xuất và dịch vụ liên quan của VinGroup tăng gần gấp đôi lên 8.093 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mảng kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan lỗ 10.880 tỷ đồng do chịu ảnh hưởng lớn bởi tình hình dịch bệnh phức tạp và các đợt giãn cách xã hội kéo dài.

Ngoài ra, các chi phí hỗ trợ và từ thiện mà Vingroup đã ủng hộ, tài trợ cho phòng chống Covid-19 Việt Nam lên đến 6.042 tỷ đồng.

HUYỀN TRANG
Tri thức trẻ

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục