Nhịp cầu doanh nghiệp

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 đặt doanh thu 1.363 tỷ cho năm 2023

Ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC 2), đã ký nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, thông qua báo cáo hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, báo cáo của Tổng giám đốc và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2023.

Năm 2022, công ty có tổng doanh thu 1.373,1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 63,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 52,9 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 cũng đặt mục tiêu tổng doanh thu 2023 là 1.363,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 64,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 có kế hoạch góp vốn trong năm 2023 với tổng giá trị lên 43,1 tỷ đồng. Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Thác Bà 2 33,8 tỷ đồng. Công ty Cổ phần năng lượng khối Hậu Giang 5,8 tỷ đồng. Dự án điện sinh khối tại Trà Vinh 3,5 tỷ đồng.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 có mã chứng khoán TV2. Công ty chính thức niêm yết 4.439.000 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Vốn góp chủ sở hữu của tông ty là 675.261 nghìn đồng.

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại 32 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

TRÂM NGUYỄN

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục