Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "CTCP Tập đoàn Đại Dương chuyển lãi sang lỗ"

   

Ocean Group chuyển từ có lãi trăm tỷ sang lỗ 280 tỷ sau kiểm toán

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - Mã: OGC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt N...