Nhịp cầu doanh nghiệp

Mua cổ phiếu không báo cáo, Chủ tịch Xuân Hoà Việt Nam bị phạt tiền

Ông Đào Đức Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (mã XHC-UpCoM) bị phạt 30 triệu đồng...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đào Đức Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (mã XHC-UpCoM).

Theo đó, ông Đào Đức Chính bị phạt 30 triệu đồng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: từ ngày 18/03/2020 đến ngày 15/04/2020, ông Đào Đức Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị XHC đã mua 37.800 cổ phiếu XHC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trước đó, ngày 12/8/2020, ông Đào Đức Chính đã mua thành công 149.632 cổ phiếu. Qua đó, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên hơn 1,69 triệu cổ phiếu, chiếm 8,02%.

Cùng ngày, bà Đào Lệ Phương là người liên quan của ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) bị phạt tổng cộng 82,5 triệu đồng.

Cụ thể: Bà Phương bị phạt 65 triệu đồng do từ ngày 21/11/2019 đến ngày 20/03/2020 bà Phương đã mua 15.634.960 cổ phiếu SHI, bán 14.297.760 cổ phiếu SHI, từ ngày 01/04/2020 đến ngày 17/04/2020 đã mua 162.010 cổ phiếu SHI, từ ngày 11/5/2020 đến ngày 27/05/2020 đã mua 56.200 cổ phiếu SHI nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, bà Phương bị phạt thêm 17,5 triệu đồng do giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký. Cụ thể: từ ngày 11/5/2020 đến ngày 27/05/2020, bà Đào Lệ Phương đã bán 982.803 cổ phiếu SHI, không đúng với khối lượng đăng ký giao dịch (bán nhiều hơn 56.200 cổ phiếu so với số lượng đăng ký giao dịch là 926.603 cổ phiếu).

HÀ ANH
Vneconomy

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục