Nhịp cầu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 dự kiến phát hành 786.965 cổ phiếu giá 10.000

Ngày 10/6, bà Trần Thị Kim Huệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc 11, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV, vừa có thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, số lượng dự kiến phát hành 786.235 cổ phiếu với giá 10.000 đồng. Tổng mệnh giá phát hành 7.862.350.000 đồng. Đây là loại cổ phiếu phổ thông.

Lý do phát hành cổ phiếu là cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Tổng cổ phiếu công ty đã phát hành và hiện đang lưu hành là 6.551.965.

Trước đó, ông Lê Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã có nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020.

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 có trụ sở Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP HCM. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 65,5 tỷ đồng. Mã cổ phiếu D11.

Theo báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022, doanh thu 302,6 tỷ đồng, đạt 95,15% so với kế hoạch 318 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 56,697 tỷ đồng, đạt 130,04% so với kế hoạch 43,60 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 45,431 tỷ đồng, đạt 130,25% so với kế hoạch 34,88 tỷ đồng. Chia cổ tức 12% đạt 100% so với kế hoạch.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, doanh thu 131 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,8 tỷ đồng và chia cổ tức 10%.

 

THANH MAI

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục