Nhịp cầu doanh nghiệp

Điện lực Khánh Hoà thay đổi đăng ký niêm yết

Ngày 11/6, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã có quyết định thay đổi đăng ký niêm yết.

Theo đó, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà được thay đổi đăng ký niêm yết. Loại chứng khoán là cổ phiếu phổ thông. Mã chứng khoán MHP.

Mệnh giá 1 cổ phiếu là 10.000 đồng.

Số lượng chứng khoán được thay đổi niêm yết 58.971.442 cổ phiếu.

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết 1.434.525 cổ phiếu.

Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết theo mệnh giá là 14.345.250.000 đồng.

Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 60.405.967 cổ phiếu.

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực 14/6.

Lý do thay đổi đăng ký niêm yết là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Trước đó, ngày 18/4, ông Nguyễn Hải Đức, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà đã có việc giải trình nguyên nhân làm lỗ kết quả sản xuất kinh doanh trong quý 1/2022 bị lỗ 87,77 tỷ đồng.

Theo đó, chu kỳ hoạt động kinh doanh của Công ty có tính chất biến động theo mùa: Công ty sản xuất kinh doanh điện năng là chủ yếu, nên lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào sản lượng điện thương phẩm và giá mua, giá bán điện bình quân. Sản lượng điện thương phẩm, giá bán phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và các hoạt động dịch vụ du lịch của địa phương, trong khi giá mua phụ thuộc giá theo mùa của hệ thống.

Do đặc thù áp giá điện mua theo mùa của Tổng công ty Điện lực miền Trung trái với mùa tại địa phương nên trong quý 1, quý 2 hàng năm giá mua điện trung bình cao, trong khi giá bán điện trung bình thấp nên sản xuất điện của Công ty thường lỗ.

Do tình hình dịch Covid-19 đã được khống chế, nên công tác sửa chữa lớn (SCL) TSCĐ được tiến hành từ đầu năm (năm 2021 chủ yếu thực hiện vào cuối năm), dẫn đến chi phí SCL Quý 1/2022 tăng.

Vì vậy, kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2022 lỗ 87,77 tỷ đồng.

 

VĂN LUẬN

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục