Nhịp cầu doanh nghiệp

Đất Xanh chào bán gần 102 triệu cổ phiếu thấp hơn giá thị trường

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

 

Tỷ lệ chào bán là hơn 16,6%, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 6:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 24% so với thị giá mã DXG chốt phiên tại ngày 23/6, thời gian thực hiện dự kiến trong qúy IV tới đây, sau khi đực Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đất Xanh dự kiến thu về là 1.220 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ dùng 1.118 tỷ đồng góp vốn cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An để cho doanh nghiệp này thanh toán nợ trái phiếu, nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi) tại các công ty con của Hà An, cùng với đó là thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Hà An.

Số tiền còn lại là gần 101,6 tỷ đồng, Đất Xanh sẽ dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước, các chi phí hoạt động của Đất Xanh.

Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý III - quý IV năm nay.

 

MINH THANH

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục