Nhịp cầu doanh nghiệp

Cổ phiếu Vietnam Airline được đưa ra khỏi diện cảnh báo

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ra khỏi diện cảnh báo.

Theo đó, đưa cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, mã cổ phiếu HVN, ra khỏi diện cảnh báo từ 26/12.

Lý do, tổ chức niêm yết đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 16/12, khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại khoản 4, Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

 

HoSE

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục