Nhịp cầu doanh nghiệp

Dowasen thay đổi lãnh đạo, quản lý

Từ ngày 1/1/2024, bà Quảng Thị Đông Xuân, thôi giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh nước đóng chai Dowasen.

 

Ông Phan Văn Sang, người thực hiện công bố thông tin, Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, vừa có thông báo miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Để, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã ký quyết định 39/2023/QĐ-HĐQT về việc công tác cán bộ.

Bà Quảng Thị Đông Xuân, thôi giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh nước đóng chai Dowasen. Đồng thời, bà Xuân giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền, trực thuộc Công ty.

Nhiệm vụ cụ thể của bà Xuân do Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền phân công. Bà Xuân có nhiệm vụ bàn giao công việc cũ để tiếp nhận nhiệm vụ mới; thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và quy định của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực từ 1/1/2024 và cơ thời hạn 3 năm.

Dowasen

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục