Nhịp cầu doanh nghiệp

Có hiện tượng cán bộ thuế gây khó khăn, nhũng nhiễu khi chuyển nhượng bất động sản

Tại văn bản số 3788/BTC-VP ngày 27/4, Bộ Tài chính cho biết nhận được phản ánh ở một số nơi về hiện tượng này. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Ngày 27/4, Bộ Tài chính có văn bản 3788/BTC-VP về chỉ đạo Tổng cục Thuế liên quan việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo Bộ Tài chính, từ cuối năm 2021 đến nay Bộ đã nhiều lần chỉ đạo Tổng cục Thuế, các cục thuế địa phương thực hiện các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước (các văn bản số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 và văn bản số 438/BTC-VP ngày 12/01/2022).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian vừa qua, đã có một số phản ánh ở một số nơi về việc một số cán bộ thuế gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương trong việc tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức. Theo đó, hằng quý có báo cáo đánh giá kết quả công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; kết quả thanh tra các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng.

Trước đó, hôm 25/4, tại Tổng cục Thuế đã diễn ra cuộc họp về chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, vừa qua Tổng cục đã xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và bất động sản”. Đồng thời, tổ chức đoàn khảo sát tại Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế TP.HCM, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để nắm thực trạng công tác triển khai thực hiện chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng này.

Bằng các giải pháp nghiệp vụ cộng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nên số thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã có những kết quả tích cực. Năm 2020, tăng thu gần 1,8 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng 12% so với năm 2019; năm 2021 tăng hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng 30% so với năm 2020. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022 tăng 3,2 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng 63% so với 3 tháng đầu năm 2021.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến ngày 15/1/2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện đấu tranh chống thất thu với 233.983 tổ chức, cá nhân có hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, qua đó tăng thu hơn 500 tỷ đồng và chỉ tính riêng giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/3/2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện đấu tranh với 60.289 hồ sơ, số thu tăng hơn 326 tỷ đồng...

TUẤN VIỆT
Nhịp sống kinh doanh

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục