Nhịp cầu doanh nghiệp

Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam – Công ty CP bị cưỡng chế hơn 400 triệu tiền nợ thuế

Ngày 15/6, theo ông Trần Quang Sanh, Chi Cục trưởng Chi cục thuế Tp.Hồ Chí Minh, đơn vị đã có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong toả tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

Theo đó, đơn bị cưỡng chế thi hành quyết định là Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam – Công ty CP, trụ sở ở quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Lý do cưỡng chế vì người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quyết định của Luật quản lý thuế. Số tiền cưỡng chế hơn 438 triệu đồng.

Trong đó, tiền thu từ đất ở tại đô thị kỳ thuế 2017 – 2021 hơn 319 triệu đồng, tiền chậm nộp kỳ thuế 2019 – 2022 gần 119 triệu đồng.

Cục thuế yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh trích tiền từ tài khoản của công ty và công ty phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này.

Trong trường hợp số tiền trong tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì Vietcombank vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Theo báo cáo của Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam – Công ty CP, quý 1 năm 2022, doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế 52,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1 năm 2022 tăng 17,72% so với cùng kỳ gồm nhiều nguyên nhân. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng công ty trong quý 1 năm 2022 tăng 70,67% so với cùng kỳ, ghi nhận kết quả đạt 292,12 tỷ đồng.

Đồng thời, do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn do dịch Covid-19 nên lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty liên kết của Tổng công ty giảm 7,13% so với cùng kỳ, đạt 39,47 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 238,48% so với cùng kỳ, ghi nhận 19,62 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trong quý 1 năm 2022 tăng 17,72% so với cùng kỳ, đạt 52,4 tỷ đồng.

MINH NGỌC

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục