Nhịp cầu doanh nghiệp

Thuỷ điện Thác Mơ chi 175 tỷ trả cổ tức đợt 1 năm 2023

Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ, mã chứng khoán TMP, đã ký nghị quyết thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023.

Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023.

Tổng giá trị chi trả là 25% vốn điều lệ, tương ứng 175 tỷ đồng.

Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Ngày thanh toán 6/11/2023.

Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ vào các ngày làm việc bắt đầu từ 6/11/2023.

 

MAI THANH

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục