Nhịp cầu doanh nghiệp

Cổ đông đề nghị HĐQT Vietnam Airlines kịp thời giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (mã cổ phiếu HVN) đã công bố biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, cổ đông SCIC có ý kiến đề nghị HĐQT Vietnam Airlines chủ động triển khai kịp thời các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu giảm lỗ ở mức thấp nhất, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, không để công ty lâm vào tình trạng phá sản.

Đồng thời, cổ đông đề nghị HĐQT Vietnam Airlines khẩn trương rà soát, đánh giá lại các sản phẩm bay, hiệu quả của hệ thống đường bay, mạng bay; xem xét lại chiến lược, mô hình phát triển của Vietnam Airlines trong thời gian tới để phù hợp với bối cảnh tình hình kinh tế thế giới ngày càng khó khăn, sức mua giảm, khách hàng ngày càng nhạy cảm về giá, sản phẩm.

Từ đó, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong trung và dài hạn 3 đến 5 năm tới, để làm cơ sở giao kế hoạch, kiểm điểm đánh giá hàng năm.

Nhằm cải thiện tình hình tài chính và hướng đến việc tái cơ cấu toàn bộ, hiện nay các đường bay quốc tế được Vietnam Airlines nỗ lực nối lại và mở rộng, kết thúc năm 2022, Vietnam Airlines có mạng đường bay quốc tế gồm 44 đường bay đến 25 điểm thuộc 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vietnam Airlines cũng thực hiện giải pháp cắt giảm chi phí, triệt để tiết kiệm. Tổng chi phí cắt giảm trong năm 2022 đạt xấp xỉ 7.226 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cắt giảm được nhờ các giải pháp tự thân như nỗ lực đàm phán giảm giá, tiết kiệm… đạt khoảng 4.294 tỷ đồng.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2023, HVN dự kiến sẽ đặt mức doanh thu khoảng hơn 91 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. HVN vẫn dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, trong nửa sau năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt chú trọng triển khai Đề án tái cơ cấu, với các giải pháp hướng đến mục tiêu tự cân đối được thu - chi kinh doanh bắt đầu từ năm 2024.

Ngoài ra, HVN sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp tái cơ cấu tài chính, tái cấu trúc tài sản, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bám sát chiến lược chuyển đổi số Vietnam Airlines giai đoạn 2022-2026.

Vietnam Airlines

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục