Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "tin đồn về gelex"

   

Tập đoàn Gelex khuyến cáo những tin đồn liên quan

Công ty CP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác trước những tin đồn sai sự thật liên quan đến doanh nghiệp này.