Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Rahn Wood"

   

Tập đoàn Mai Linh có Tổng giám đốc mới

Ông Rahn Wood là người tiên phong trong mảng kỹ thuật số và công nghệ. Lần này, ông giữ chức Tổng giám đốc của Tập đoàn Mai Linh.

   

Tập đoàn Mai Linh và VNPAY đồng hành cùng bộ Y tế tuyên truyền chống dịch Covid-19

Được sự đồng ý của Bộ Y Tế, Tập đoàn Mai Linh và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) chung tay cùng Bộ Y Tế tuyên truyền phòng ch...