Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "nhân vật của năm"

   

Biden, Harris được chọn là 'Nhân vật của năm'

Tổng thống đắc cử Mỹ Biden và Phó tổng thống đắc cử Harris được tạp chí Time chọn là "Nhân vật của năm" khi vượt qua gần 80 ứng viên.