Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "nhà thầu"

   

Đà Nẵng: Sẽ cấm cửa nhà thầu chậm tiến độ các công trình trọng điểm

Trong thời gian tới, chính quyền thành phố sẽ điểm mặt các nhà thầu chậm tiến độ đối với các công trình trọng điểm, động lực của thành phố....