Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "hỗ trợ vốn"

   

TP.HCM hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, nhỏ và vừa

Nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạ...