Nhịp cầu doanh nghiệp

TP.HCM hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, nhỏ và vừa

Nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình kết nối các ngân hàng, tổ chức tín dụng và Nhà nước cho các đối tượng doanh nghiệp này.

Theo đó, thành phố xác định tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh trên tinh thần tập trung tháo gỡ rào cản vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục khơi thông và tạo động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác.

Mặt khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức triển khai tiếp nối Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đặc biệt bổ sung nhóm đối tượng là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng, theo phương châm “thiết thực - hiệu quả”; phù hợp với doanh nghiệp và đặc thù của quận, huyện.

Để thực hiện mục tiêu trên, trong giai đoạn 2020 - 2025, chương trình tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các hoạt động như: tổ chức cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn đăng ký gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp hàng năm. Tổ chức hội nghị kết nối chuyên đề, ngoài các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay trong khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của thành phố; bổ sung chương trình kết nối, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất ưu đãi, hợp lý.

Theo UBND TP.HCM, trong năm 2020, dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND đối với những nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên đạt 167.747 tỷ đồng; trong đó, đáng chú ý cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 127.998 tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng dư nợ trong nhóm lĩnh vực ưu tiên.

Các hoạt động cho vay, hỗ trợ vay vốn cũng được triển với nhiều hình thức đa dạng khác nhau, thông qua các kênh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp ở các quận, huyện; các chương trình tín dụng của các ngân hàng thương mại...

TTXVN

Bài liên quan

Ý kiến của bạn

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị.
Thông tin bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chuyên mục