Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "đại hội cổ đông YEAH1"

   

Thông qua phương án tăng vốn và bầu hội đồng quản trị mới tại Đại hội cổ đông YEAH1

Chiều ngày 15/6, CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã CK: YEG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Bên cạnh việc bầu Hội đồng quản trị...