Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường Phú"

   

Công ty Cổ phần Trường Phú đặt mục tiêu lợi nhuận thụt lùi

Ông Lê Thanh Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trường Phú, mã cổ phiếu TGP, đã có báo cáo, năm 2022, tổng doanh thu 516,22 tỷ đồng, lợi nhuận sau...