Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "bệnh viện thiện nhân"

   

Quảng Ngãi, Quảng Nam có phòng khám xét nghiệm khẳng định dương tính Sars-CoV-2

Mới đây, liên tiếp có 2 cơ sở xét nghiệm của Thiện Nhân ghi tên vào Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định C...