Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung"

   

Đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Đà Nẵng sắp hoàn thành

Ngày 24/11, theo Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung, dự án đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng-Quảng Trạch-Dốc Sỏi) đoạn qua địa phận th...