Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Vincom Retail đông hà"

   

Vincom Retail trúng đấu giá khu đô thị hơn 13 ha

Vincom Retail đấu giá thành công khu đất hơn 13 ha ở TP Đông Hà để làm dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà.