Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Vincom Retail"

   

Vincom Retail trúng đấu giá khu đô thị hơn 13 ha

Vincom Retail đấu giá thành công khu đất hơn 13 ha ở TP Đông Hà để làm dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Đông Hà.