Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "tổng cục thuế"

   

Tổng cục Thuế: Doanh thu dưới 100 triệu đồng không phải đóng thuế

Trong văn bản gửi các cơ quan báo chí vào chiều 22-6, Tổng cục Thuế khẳng định: cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản, có doanh t...

   

Tổng cục thuế ban hành hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mới đây, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 883/TCT-DNNCN về Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).