Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "thép tiến lên"

   

Thép Tiến Lên đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 12 lần

Lạc quan về triển vọng năm 2023, doanh nghiệp thép này muốn tăng gấp đôi vốn điều lệ qua việc chào bán 112,32 triệu cổ phiếu.