Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Thành lập văn phòng đại diện Đại học Đông Á tại Nhật"

   

Thành lập văn phòng đại diện Đại học Đông Á tại Nhật

Văn phòng đại diện ĐH Đông Á tại Nhật sẽ là nơi nối kết đa dạng các hợp tác với các đối tác Nhật Bản cho chiến lược việc làm dài hạn và bền vững củ...