Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "tăng lương hưu"

   

Bộ Lao động đề xuất tăng lương hưu thêm 11% từ năm 2022

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất mức tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/1/2022 là 11% thay vì 15% như dự thảo trước đó lấy ý kiến.