Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "sóng đầu tư"

   

Đón sóng đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam

Trước đây có 40% các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam để mở nhà máy, xưởng sản xuất, tuy nhiên thống kê gần đây con số này chỉ còn khoảng...