Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "sinh viên new zealand"

   

Sinh viên New Zealand vui thú chương trình trao đổi sinh viên với đại học Đông Á

Trong vòng 40 ngày, các sinh viên New Zealand vui vẻ khám phá những nét độc đáo của ẩm thực, văn hoá Việt Nam.