Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Nhà máy điện gió Đông Hải 1"

   

Trungnam Group khánh thành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Ngày 16/1/2022, Nhà máy điện gió Đông Hải 1 có quy mô 100 MW với 25 trụ gió đã được khánh thành.