Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "người giàu ở mỹ"

   

Tài sản của các gia tộc giàu nhất tại Mỹ tăng nhanh gấp 10 lần gia đình bình thường

5 gia đình giàu nhất tại Mỹ, gồm nhà Walton, Koch, Mars, Cargill-MacMillan và Lauder chứng kiến tài sản tăng 2.484% kể từ năm 1983.