Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "ngọc dung"

   

Quảng cáo rầm rộ, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung lãi “mỏng” bất ngờ

Các chiến dịch quảng cáo tốn kém cùng các chi phí tài chính, chi phí vận hành mạng lưới hệ thống là nguyên nhân chủ yếu ăn mòn lợi nhuận của TMV Ng...