Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "mua cổ phiếu"

   

Chủ tịch Gelex đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu

Ông Tuấn dự chi khoảng 253 tỷ đồng để mua 15 triệu cổ phiếu Gelex.

   

Bộ Tài chính khuyến cáo rủi ro khi mua trái phiếu doanh nghiệp qua công ty chứng khoán, ngân hàng

Bộ Tài chính nhấn mạnh, các công ty chứng khoán, ngân hàng khi phân phối trái phiếu doanh nghiệp chỉ có vai trò cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ...