Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "lùa gà"

   

Tránh bị 'lùa gà' ở các dự án bất động sản có dễ không?

'Lùa gà' là từ được dùng khá nhiều khi các nhóm môi giới bát nháo dựng ra với nhiều kịch bản nhằm thu hút người có quan tâm đến các dự án bất động...