Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "LAO DONG NU"

   

Lao động nữ sẽ có thêm nhiều “đặc quyền” mới từ 2021

Bộ luật lao động 2019 vẫn giữ nguyên những đặc quyền, ưu tiên cho lao động nữ, đặc biệt là đối với lao động nữ mang thai đã được quy định trong Bộ...