Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "khát nhân lực"

   

Các hãng chip toàn cầu “khát” nhân tài

Các nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đang chạy đua giành giật nhân tài trong nỗ lực cung cấp đủ nhân sự trình độ cao cho các cơ sở sản xuất trị...