Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "khách sạn cho các cặp tình nhân"

   

Cái chết của khách sạn tình yêu tại Nhật Bản

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, hơn 40% thanh niên 18-34 tuổi chưa từng quan hệ tình dục, ngành kinh doanh khách sạn tình yêu được cho sẽ sớ...