Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "khách mỹ đến mecico"

   

Du khách Mỹ kéo tới Mexico, đem theo Covid-19

Hầu hết người dân Mexico chấp hành biện pháp phòng, chống Covid-19. Song, một số du khách Mỹ từ chối đeo khẩu trang do chủ quan rằng họ đã tiêm vac...