Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "hàng không việt"

   

Doanh nghiệp hàng không, du lịch chịu cú đánh bồi

Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến các doanh nghiệp lữ hành, du lịch càng thêm khó khăn.