Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Fortex thua lỗ kéo dài và áp lực dòng tiền"

   

Fortex thua lỗ kéo dài và áp lực dòng tiền

Kinh doanh khó khăn, rủi ro trích lập dự phòng phải thu, gánh nặng chi phí lãi vay lớn tiếp tục đè nặng lên bài toán lợi nhuận của Fortex trong nửa...