Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "du bao kinh te"

   

WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,5-3% năm 2020

Dù đưa ra dự báo tích cực, WB cảnh báo Việt Nam cần đặc biệt chú ý tới việc giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tài chính công và khu vực tài chính tr...