Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "dự án opal ocean view"

   

Dự án Opal Ocean View hơn 4.600 tỉ đồng của Đất Xanh chưa hoàn thành qui hoạch

Năm 2017, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh đã nhận quyết định chủ trương đầu tư phát...