Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "Đón sóng đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam"

   

Đón sóng đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam

Trước đây có 40% các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam để mở nhà máy, xưởng sản xuất, tuy nhiên thống kê gần đây con số này chỉ còn khoảng...