Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "cục thuế"

   

Tăng cường quản lý, chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Vừa qua, Bộ Tư pháp có Công văn số 489/BTP-BTTP gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Công chứng viê...