Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "cổ phiếu khởi sắc"

   

Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, có mã tăng giá hơn 210%

Phần lớn cổ phiếu ngân hàng đều tăng giá trong năm 2020, cá biệt cổ phiếu SHB tăng giá 200%. Chuyển sàn, niêm yết là một trong những động lực của n...