Nhịp cầu doanh nghiệp

Từ khóa "chung cư 25 m"

   

Tiếp tục cho phép xây căn hộ chung cư 25m2

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, các vấn đề kỹ thuật, diện tích căn hộ, phòng cháy chữa cháy...